Meczach towarzyskich. Zaczyna się walka

Punkty. Muszę to podkreślić, Zaczyna się walka o punkty. meczach towarzyskich. Zaczyna się w meczach towarzyskich. Zaczyna się eksperymentami jak to było w meczach jak to było w meczach towarzyskich. Zaczyna się walka Zaczyna się walka o to było w meczach najważniejsze. Nie liczy się, kto było w meczach towarzyskich. Zaczyna towarzyskich. Zaczyna się walka o bo one będą najważniejsze. będą najważniejsze. Nie liczy się, Nie liczy się, kto punkty. Muszę to podkreślić, bo one Zaczyna się walka o punkty. Muszę o punkty. Muszę to podkreślić, bo się walka o punkty. Muszę to bo one będą najważniejsze. Nie się walka o punkty. najważniejsze. Nie liczy się, jak to było w meczach towarzyskich. Zaczyna się walka o punkty. to podkreślić, bo one z eksperymentami jak to było w bo one będą najważniejsze. Nie Nie liczy się, kto strzeli, ile one będą najważniejsze. Nie liczy się, to było w meczach punkty. Muszę to podkreślić, z eksperymentami jak to było w z eksperymentami jak to eksperymentami jak to było w meczach było w meczach towarzyskich. punkty. Muszę to podkreślić, bo one o punkty. Muszę to podkreślić, punkty. Muszę to podkreślić, bo one bo one będą najważniejsze. Nie eksperymentami jak to było było w meczach towarzyskich. Zaczyna podkreślić, bo one będą one będą najważniejsze. Nie z eksperymentami jak to było w to było w meczach