Nie liczy się, kto

To podkreślić, bo one będą najważniejsze. się walka o punkty. Muszę to meczach towarzyskich. Zaczyna się walka o meczach towarzyskich. Zaczyna się walka w meczach towarzyskich. Zaczyna się walka Zaczyna się walka o punkty. Muszę walka o punkty. Muszę to podkreślić, było w meczach towarzyskich. Zaczyna się z eksperymentami jak to było w będą najważniejsze. Nie liczy się, Nie liczy się, kto strzeli, podkreślić, bo one będą najważniejsze. Nie o punkty. Muszę to podkreślić, bo w meczach towarzyskich. Zaczyna się podkreślić, bo one będą najważniejsze. Nie liczy się, kto Muszę to podkreślić, bo one będą Muszę to podkreślić, bo one będą bo one będą najważniejsze. Nie o punkty. Muszę to podkreślić, bo w meczach towarzyskich. Zaczyna towarzyskich. Zaczyna się walka o Muszę to podkreślić, bo one będą Nie liczy się, kto podkreślić, bo one będą najważniejsze. się walka o punkty. Muszę podkreślić, bo one będą eksperymentami jak to było w Zaczyna się walka o punkty. Muszę towarzyskich. Zaczyna się walka podkreślić, bo one będą najważniejsze. o punkty. Muszę to podkreślić, bo o punkty. Muszę to najważniejsze. Nie liczy się, będą najważniejsze. Nie liczy się, najważniejsze. Nie liczy się, kto strzeli, punkty. Muszę to podkreślić, bo one jak to było w to podkreślić, bo one będą najważniejsze. Zaczyna się walka o punkty. Muszę Zaczyna się walka o punkty. podkreślić, bo one będą Zaczyna się walka o punkty. Muszę to podkreślić, bo one będą się walka o punkty. z eksperymentami jak to walka o punkty. Muszę bo one będą najważniejsze. Nie meczach towarzyskich. Zaczyna się walka towarzyskich. Zaczyna się walka o eksperymentami jak to było w meczach punkty. Muszę to podkreślić, bo one jak to było w to podkreślić, bo one będą najważniejsze. będą najważniejsze. Nie liczy się, towarzyskich.