Studia to zdaniem wielu osób jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. Deklarują to zwłaszcza ludzie, którzy swoją edukację skończyli kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu. Oni zdążyli kuż zapomnieć o przykrych chwilach i niedogodnościach związanych ze studiowaniem. Jednak okres studiów to nie zawsze łatwy czas. Jednocześnie wydaje się, że wspólczesnemu studentowi łatwej jest ukończyć studia i zachować zdrowie.

„Z jakimi problemami mierzymy się na studiach?” – doradza Piotr z Notatek.pl

To jak będzie się nam studiowało zależy od wielu czynników. Niezmiernie ważne są zasoby finansowe. Jeżeli rodzice dają nam kieszonkowe, a dodatkowo płacą za nasze mieszkanie – jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Niestety znaczna część studentów musi podczas studiów pracować zarobkowo, czego konsekwencją jest między innymi brak wolnego czasu.

Problemem wielu studentów jest stres. Studia to czas niekończących się wyzwań, które bardzo często generują duzy stres. Musimy zdawać egzaminy, występować publicznie, przygotowywać się na zajęcia. Przeciętny student często działa pod presją czasu.

Tym o czym często zapominamy, kiedy kończymy studia i wchodzimy w dorosłe życie jest złe odżywianie się. Wielu studentów odżywia się bardzo źle, co skutkue pogorszonym samopoczuciem, a także mniej lub bardziej poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że nie wynieśliśmy z domu rodzinengo pozytywnych awyków związanych z odżywianiem. Kiedy mieszkamy z dala od domu zaczynamy żywić się fast foodami. Innym problemem, z którym zmaga się część młodych ludzi są niewystarczające środki materialne. Zwyczajnie nie mają oni pieniędzy, żeby codziennie jeść zdrowy obiad. Niedożywienie lub złe odżywianie się mogą prowadzić do trudności w nauce.

Jak studiować i zachować zdrowie – radzi notatek.pl

Doświadczony zespół notatek.pl radzi wszystkim studentom, którzy nie mają wystarczających środków na studia w wielkim mieście, żeby podjęli pracę. Połączenie pracy ze studiami jest wprawdzie dużym wyzwaniem, jednak liczne przykłady pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe. Mniejsza ilość wolenego czasu jest zdecydowanie mniej bolesna niż niedożywienie. Dodatkowo praca daje nam wiele korzyści. Przede wszystkim należy pamiętać, że uczymy się nie tylko na studiach. Niezależnie od tego jaką pracę podejmiemy, będziemy zdobywać doświadczenie zawodowe. Staniemy się również niezależni i odpowiedzialni. Poprawa naszej sytuacji materialnej przełoży się na stan zdrowia.

Nauka z notatek.pl

Ogromne znaczenie ma także nasze zdrowie psychiczne. Jeżel studia są dla nas przyczyną ogromnego stresu, być może powinniśmy inaczej przygotowywać się do zajęć. Zanim półdziemy na wykłąd lub ćwiczenia, sprawdźmy, czy w serwisie notatek.pl nie ma akurat przedmiotu, na który uczęszczamy (prawdopodobnie tam jest). Kiedy na spokojnie zapoznamy się z notatkami z zajęć, będziemy czuć się pewniej na uczelni. Prawdopodobnie zaczniemy więcej pytać i włączać się w dyskusję.

Jeżeli chcemy zredukować ilość doświadczanego stresu, powinniśmy uczyć się regularnie. Jest to szczególnie ważne, gdy w trakcie sesji mamy dużo egzaminu. Na notatek.pl z pewnością znajdziemy pytania egzaminacyjne z ubiegłych lat. Szukanie odpowiedzi na nie jest znakomitą formą nauki do egzaminu. Ważne jest, żeby regularnie przyswajać niewielkie partie materiału, a następnie kilkukrotnie je powtarzać. Nigdy nie uczmy się dzień przez egzaminem czy kolokwium. Jest to czas, który powinniśmy przeznaczyć na relaks.